Dump de Millennial

Dump de Millennial

maart 29, 2018 Blogs 0

Bron foto: influencive.com

 

Millennial. Een van de meest gebruikte woorden van dit moment om de huidige generatie jonge mensen mee te duiden. Zo zouden wij gekenmerkt worden door een hoge mate van zelfbewustzijn, beschikken over uitstekende digitale vaardigheden en eerder breed dan specialistisch geschoold zijn. Deze karaktertrekken worden door veel mensen ook vaak in een kwaad daglicht gezet: eigenwijs, verwend, contactgestoord en ongeïnteresseerd zijn enkele termen die dan voorbijkomen. Zo’n grote groep mensen kan natuurlijk nooit in zijn geheel worden weggezet onder een vlag. In het kader van verduurzaming is het wat mij betreft veel zinvoller om te kijken naar de manier van denken die ten grondslag ligt aan ons gedrag, in plaats van te categoriseren op basis van generatie.

Voor deze analyse heb ik mij laten inspireren door de Neurologische Niveaus van Robert Dilts. Onderstaande tabel is hiervan het resultaat. De items in de linker kolom zijn gedefinieerd vanuit de positie van het onderwerp, in dit geval de wij-persoon. Van boven naar beneden stromen deze van de kern van ons wezen (visie) naar wat we hier doen (missie), wie we zijn (identiteit), van waar uit we handelen (waarden), met welke kwaliteiten we dat doen (capaciteiten), welk gedrag we vertonen en hoe we ons manifesteren in onze omgeving. Vervolgens staan voor zowel het oude als het nieuwe denken de kernwoorden weergegeven, in respectievelijk de middelste en meest rechter kolom.

Op het eerste gezicht is het indelen van bewustzijnsniveaus net zo polariserend als het generatiedenken waar ik me tegen afzet. Toch is het maken van dit onderscheid heel waardevol, en wel om de volgende reden: het discrimineert niet op leeftijd. In een gesprek met een kennis kwam dit laatst treffend naar voren: ‘Ik ben een oudere jongere’, zei hij. Waarop ik antwoordde: ‘En ik een jongere oudere’. ‘Op die basis kun je bouwen’, zeiden wij allebei.

Anders gezegd, durf voorbij te gaan aan de grenzen van generaties en kijk naar de mate van vernieuwend denken van je gesprekspartner. Pas dan zullen we in staat zijn elkaar te vinden en de wereld werkelijk te veranderen.

Joey Velberg is storyteller en oprichter van de Green Communicator. Hij ondersteunt de veranderaar met een goed verhaal. Benieuwd naar wat de Green Communicator voor jou kan doen? Ga naar www.greencommunicator.nl of bel 06 22 81 31 33.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *